Лицензирани професии и специалности

Център за професионално обучение към салони за красота „Венера“ – гр.София е лицензиран със следните професии

Козметик

Фризьор

Маникюрист – Педикюрист

Центърът предлага и извършва професионално обучение на лица, навършили 16 години, по рамкови програми, съгласно ЗПОО, както следва:

Програма за начално професионално обучение с придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация;
Програма за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия;
Програма за непрекъснато професионално обучение за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация, както и за придобиване на първа и втора степен на професионална квалификация.

Лицензия на център за професионално обучение

Приложение към лицензия на център за професионално обучение

УЦ ВЕНЕРА
Научи се от успелите

Запиши се