Издавани документи

Удостоверяването на професионалното обучение се извършва по следните начини

  • Завършен квалификационен курс с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – образец на МОН – 3-54
  • За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията,както и за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение за професионално обучение – образец на МОН- 3-37

УЦ ВЕНЕРА
Научи се от успелите

Запиши се