Записване

Необходими документи

Кандидатите за обучение подават в ЦПО Венера – гр. София следните документи:

  • Лична карта (копие)
  • Медицинско свидетелство
  • Документи за завършено образователно и квалификационно равнище или копие от тях.

Изисквания

Право на обучение в Центъра имат всички лица, навършили 16 години и имащи завършен 10-ти клас, без оглед на тяхната раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение. В съответствие с чл.14 от ЗПОО, кандидатите за обучение в ЦПО трябва да отговарят на следните условия:

  • 1. Да са навършили 16 години.
  • 2. Професията, по която желаят да се обучават, да не е противопоказна за здравословното им състояние.
  • 3. Да отговарят на изискванията за минимално входящо образователно и квалификационно равнище в съответствие с Рамковите програми.
  • 4. Да имат завършен 10-ти клас.

Записване

В Центъра за професионално обучение към салони за красота „Венера“ – гр.София, можете да се запишете за участие в курс за придобиване на професионална квалификация по един от следните начини:

На e-mail

Записване

11 + 5 =

На телефон

0886 25 22 14

На адрес

гр. София, кв. “Суха река“, бул.“Ботевградско шосе“, блок 49