Лицензирани професии и специалности към ЦПО Венера

Център за професионално обучение към салони за красота „Венера“ – гр.София е лицензиран със следните професии:

Центърът предлага и извършва професионално обучение на лица, навършили 16 години, по рамкови програми, съгласно ЗПОО, както следва:

  • Програма за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация;
  • Програма за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия;
  • Програма за непрекъснато професионално обучение за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация, както и за придобиване на  първа и втора степен на професионална квалификация.